Διευθυντική Ομάδα

Νάταλη Πλουσίου

Νάταλη Πλουσίου

Διευθύνουσα ΣύμβουλοςΣτάθης Παπαευσταθίου

Στάθης Παπαευσταθίου

Οικονομικός Διευθυντής