Ανταποκρινόμενοι στις διαρκείς προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και προχωρώντας δυναμικά μπροστά, οι ασφαλιστικοί αντιπρόσωποι P.M. Tseriotis ( Insurance Department) ) Ltd, Glykys & Araouzos Insurance Ltd και Chr. Argyropoulos (Insurance Department) Ltd , με μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία και εμπειρία στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, έχουν προχωρήσει σε ενοποίηση των ασφαλιστικών εργασιών τους κάτω από μία κοινή εταιρική δομή και διοικητική βάση με την επωνυμία TGA Insurance Agencies Ltd.

H Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2006 και ο στόχος της ήταν και παραμένει η παροχή ποιοτικής και εξειδικευμένης εξυπηρέτησης καθώς και η άμεση ανταπόκριση των αιτημάτων του πελάτη όσον αφορά τις ασφαλιστικές του ανάγκες.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο τομέα Ασφαλειών Γενικού Κλάδου και Ζωής και εκπροσωπεί τρεις από τις πιο αξιόπιστες και δυνατές ασφαλιστικές εταιρείες την CNP Asfalistiki Ltd ι την Commercial General Insurance Ltd και την CNP Cyprialife Ltd οι οποίες κατέχουν ηγετικές θέσεις ανάμεσα στις Ασφαλιστικές Εταιρείες του τόπου. Διαθέτει ένα αναπτυγμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών και αποτελείται από επαρκές και άρτια στελεχωμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Από τον Ιούλιο του 2014 η ΤGA Insurance Agencies Ltd έχει καταστεί 100% θυγατρική της Commercial General Insurance Ltd.